Jesteś tu: strona główna < Programy Edukacyjne < Czyste powietrze wokół nas ⁄

Czyste powietrze wokół nas

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, którego założenia dotyczą zwiększenia świadomości na temat ochrony dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ten stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Jednocześnie ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele szczegółowe programu to wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych. Podczas realizacji programu opracowaliśmy niżej wymienione tematy zajęć: „Co i dlaczego dymi” „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?” „Jak unikać dymu papierosowego?”, a także zorganizowaliśmy happening pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”,. Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się. W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.

opublikowano: 2017-04-11, © Angelika Baniukiewicz,

dodaj komentarz

ostatnie artykuły z tego działu: